Lepo vabljeni na shod ZA zaščito pitne vode, ki bo danes, 25.9. ob 14.30 pred ljubljansko Mestno hišo!

V PONEDELJEK, 25.9., ob 14.30 vabljeni na množičen protest pred ljubljansko Mestno hišo ZA ZAŠČITO NAŠE PITNE VODE. Ne dovolimo Zoranu Jankoviću, da zastrupi našo vodo. Ali veste, da hoče Zoran Janković nad vodo, ki jo pijemo, pretočiti vsak dan več kot 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak?! Vsi, ki si ne želite piti zastrupljene vode s kanalizacijskimi odplakami, PRIDITE NA SHOD. Povabite svoje družine, sorodnike in prijatelje! Za pomembne stvari si moramo vzeti čas!

Razlogi, da si vzamete čas in pridete:

    • Janković hoče zastrupiti čudovito pitno, ki jo pije več kot 300.000!
    • Janković draži vrtce za povprečno 15%!
    • Janković diskriminira otroke v privat vrtcih, ker jim ob podražitvah ne priznava od 18,5 – 30,9% popusta!
    • Janković je ukinil organiziran prevoz v šolo in iz šole za otroke s posebnimi potrebami!
    • Janković določa standard 2 m2 na otroka v vrtcih!

Povabite svoje družine, sorodnike in prijatelje! Pridite Ljubljančani in tisti, ki niste iz Ljubljane. Stvari, ki se zgodijo v Ljubljani, se slej ko prej zgodijo tudi v drugih krajih po Sloveniji.

Udeležba na shodu je pomembna!

Za svoje pravice se moramo boriti! Sicer nam jih bodo jemali eno za drugo. Pridite na shod in pokažite Jankoviću, da se z gornjimi stvarmi ne strinjate. Sicer bo Janković mislil,  da se z njim strinjate in bo delal škodo in krivice še naprej. Povabite naprej. Ob popolnem prevzemu največjih medijev s strani elite, ki ji pripada Janković, je ključno, da se medsebojno obveščamo. Od ust do ust, po telefonih, elektronski pošti, družbenih omrežjih itn.

V programu bodo sodelovali:

– Mojca Škrinjar, nekdanja mestna svetnica in poslanka, ena prvih bork za pitno vodo v politiki

– Martin Novšak, občan

– Brane Grad, predstavnik kmetov, borcev za pitno vodo

– Aleš Primc, organizator

– Nada Žgur, kulturni program

Janković je ukinil organiziran prevoz otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole!

Zoran Janković je s 1. septembrom ukinil organiziran prevoz otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole. Otroci s posebnimi potrebami so do sedaj imeli organiziran prevoz v šolo in iz šole, s tem šolskim letom pa so bili starši obveščeni, da tega ne bo več, ker naj se na razpis ni prijavil noben izvajalec. Da se ni prijavil noben izvajalec, je občina vedela že 20.7.2023. Od takrat bi občina lahko izvedla nov razpis ali pa organizirala prevoz preko mestne uprave ali občinskih podjetij (npr. Ljubljanski potniški promet). Ko je Aleš Primc na seji odbora za občine za predšolsko vzgojo in šolstvo predlagal, naj se ta zadeva uredi, je dobil odgovor, da se je občina odločila, da prevoza ne bo organizirala. Gre za sramotno nagajanje otrokom s posebnimi otroki in njihovim družinam. Družine z otroki s posebnimi potrebami pridite na shod 25.9., ob 14.30, pred Mestno hišo, Jankoviću pokazati, da nismo tretjerazredni državljani!

Mestni svetnik Aleš Primc je na župana naslovil tudi pisno svetniško vprašanje, ki ga objavljamo v celoti:

Zadeva: Pisno svetniško vprašanje in pobuda na podlagi 97. člena Poslovnika MOL –Sramotna, nezakonita in diskriminatorna ukinitev organiziranega prevoza otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole

Pozdravljeni,
Otroci s posebnimi potrebami v Ljubljani so s 1. septembrom 2023 ostali brez organiziranega prevoza v šolo in iz šole. O tem so me obvestili starši, zadeva je bila tudi medijsko izpostavljena npr. (https://www.dnevnik.si/1043031610). Staršem in medijem je bilo pojasnjeno, da je razlog za to, da ni več organiziranega prevoza v neuspelem javnem razpisu, na katerega se ni prijavil noben ponudnik.
Da se ni prijavil noben ponudnik, je bilo jasno 20.7.2023. To pomeni, da je bilo več kot dovolj časa, da se izvede nov razpis ali da se drugače izvede organizacija prevoza.
Ne seji Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje je Marija Fabčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, povedala, da novega razpisa še ni bilo in se ga tudi ne načrtuje, saj da sta MOL in Center Janeza Levca z vsemi s starši našla rešitve in sicer, da jim bodo starši dobili brezplačno urbano za prevoze z mestnim prometom oz. plačano kilometrino 0,21 EUR/km ter da bo dejstvo, da ne bo več organiziranega prevoza učencev s posebnimi potrebami prispevalo k večji socialni inkluziji (vključenosti) učencev s posebnimi potrebami ter njihovi večji samostojnosti. Poleg tega je izpostavila tudi, da je pri izvajanju prevozov prihajalo do napetosti med starši in izvajalci. Izpostavila pa je tudi, da MOL nima zakonske obveznosti zagotavljanja organiziranega prevoza otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole. Da so starši zadovoljni s sedanjim stanjem, ko ni organiziranega prevoza, ni res. To vem iz prve roke na podlagi stika s starši. To, da občina nima zakonske obveznosti do zagotavljanja brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole ne drži, saj 56. člen Zakona o osnovni šoli jasno nalaga to dolžnost občini.
Iz pojasnil predstavnice MOL na seji Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje izhaja, da gre za enostransko in nezakonito ukinitev organiziranega prevoza otrok s posebnimi potrebami s strani Zorana Jankovića in oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. To je nesprejemljivo. Organiziran prevoz otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole je njihova pravica, ki je bila spoštovana in se je izvajala dolgo obdobje in je omogočala mnogim družinam lažje usklajevanje družinskih in službenih obveznosti.To je pri družinah z otroki s posebnimi potrebami velikokrat zelo zahtevno, neprimerljivo z družinami, kjer nimajo otrok s posebnimi potrebami. To zagotavljam iz lastne izkušnje. Poleg tega so šole za osnovnošolce v rednih osnovnih šolah bolj ali manj enakomerno razporejene po celi občini, lokacije šol za otroke s posebnimi potrebami pa so zgolj na nekaj lokacijah v mestu.
Ukinitev organiziranega prevoza otrok s posebnimi potrebami v šolo in iz šole je velika sramota za Zorana Jankovića in Mestno občino Ljubljana. Ob več kot 500 mio EUR proračuna je nesprejemljivo, da je Mestna občina Ljubljana ukinila organiziran prevoz učencev s posebnimi potrebami v šolo in iz šole. Ukinitev organiziranega prevoza otrok s posebnimi potrebami je nezakonita, nedopustna ter predstavlja diskriminacijo otrok in staršev otrok s posebnimi potrebami.
Od MOL pričakujem, da v najkrajšem času izvede razpis, ki bo zanimiv za izvajalce, v vmesnem obdobju pa takoj uredi prevoz preko mreže svojih podjetij (npr. Ljubljanski potniški promet).
Prosim, da me o ukrepih obveščate.

Aleš Primc
mestni svetnik stranke
Glas za otroke in družine

Jankovićeva večina hoče podražiti vrtec za otroke v povprečju za 15%!

Vladna koalicija ima v koalicijski pogodbi zapisano, da bo uvedla brezplačni vrtec za vse otroke. Namesto tega Janković in Svobodnjaki v Ljubljani dražijo vrtec. Otroci v privatnih vrtcih bodo še dodatno prizadeti, ker jim občina ne priznava od 18,5 do 30,9% t.i. draginjskega popusta.

Spletno uredništvo
Vir: e-Glasnik za življenje, družine in svobodo