Zdravstvena in babiška stroka opozarja na nujnost novih kadrovskih standardov in normativov, ki temeljijo na potrebah pacientov in poudarja, da brez ustrezno usposobljenega kadra, vključno s srednjimi in diplomiranimi medicinskimi sestrami, zdravstveni sistem ne bo mogel učinkovito delovati.

Poslanka Slovenske demokratske stranke Alenka Jeraj je na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s srednjimi medicinskimi sestrami in diplomiranimi medicinskimi sestrami. Poslansko vprašanje objavljamo v celoti:

Spoštovani minister,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je ob letošnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila: »Brez medicinskih sester in babic ni zdravstvenega sistema. Da nas bo v prihodnje v sistemu dovolj, je nujno treba sprejeti nove, ustrezne kadrovske standarde in normative, ki temeljijo na potrebah pacientov. Te so danes bistveno večje, kot so bile pred desetletji. Le z zadostnim številom ustrezno usposobljenega kadra bomo lahko poskrbeli za vse, ki bodo potrebovali našo pomoč.«

Žal je kadrovska problematika srednjih medicisnkih sester in diplomiranih medicinskih sester prisotna že dlje časa. Prosim vas za posredovanje naslednjih podatkov:

1. Koliko srednjih medicinskih sester in diplomiranih medicinskih sester je odšlo iz javnega zdravstvenega sistema 2010–2023? Prosim za podatke po letih od 2010 do 2023.

2. Koliko srednjih medicinskih sester in diplomiranih medicinskih sester je zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih? Prosim za podatke po letih od 2010 do 2023.

3. Koliko srednjih medicinskih sester in diplomiranih medicinskih sester je zaposlenih pri koncesionarjih? Prosim za podatke po letih od 2010 do 2023.

4. Koliko srednjih medicinskih sester in diplomiranih medicinskih sester je zaposlenih pri zasebnikih? Prosim za podatke po letih od 2010 do 2023.

Uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS