Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je pridružil 11 ministrom članic EU, ki pozivajo Evropsko komisijo k zaščiti volkov. Poslanec Žan Mahnič je na Vlado republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z zaščito pred divjimi zvermi.

 

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je pridružil 11 ministrom držav članic EU, ki so pozvali Evropsko komisijo, naj zagotovi ohranitev zaščite volka. Pri tem ministri trdijo, da je mogoče najti rešitve za sobivanje z zvermi brez odstrela. Kaj takšnega lahko trdi samo nekdo, ki nima nobene veze s podeželjem in ne ve, da zaščita z ograjo in drugimi tehničnimi sredstvi na terenu, kjer poteka paša, ni mogoča in bi močno uničila podobo naše krajine, v kolikor bi na tem vztrajali.

Slovenija je brez učinkovite strategije tako za upravljanje populacije volka kot tudi medveda. Rezultat tega je, da se volkovi in medvedi hitro množijo in njihove številke že dosegajo nekajkratnik osebkov, ki smo jih imeli ob osamosvojitvi leta 1991.

Zato vas sprašujem:

1. Zakaj je minister zavzel takšno stališče?

2. Zakaj želi Vlada RS Slovenijo spremeniti v zverinjak?

3. Ali so cilj Vlade RS dodatne škode na živinoreji, s tem pa postopna opustitev te panoge in prisilen prehod na veganstvo?

4. Kdo bo odgovarjal, ko bo prišlo do napada na človeka s strani zveri? Minister Uroš Brežan ali predsednik Vlade RS Robert Golob?

 

Uredništvo, J.V.