Vodja Sektorja za okoljske presoje na ministrstvu za okolje mag. Vesna Kolar Planinšič je marca na seji matičnih odborov v Državnem zboru RS povedala, da na odseku trase kanalizacijskega kanala C0 med Brodom in Črnučami ne bi smeli graditi brez pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja.

Pred kratkim so se pojavile informacije o njeni razrešitvi.

Poslanka Slovenske demokratske stranke Anja Bah Žibert je na ministra za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojana Kumra naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z informacijo o razrešitvi vodje Sektorja za okoljske presoje na ministrstvu za okolje.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V javnosti se širi informacija o tem, da naj bi bila razrešena vodja Sektorja za okoljske presoje na zdajšnjem Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo mag. Vesna Kolar Planinšič. Gospa je bila dolga leta tudi vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje na takratnem Ministrstvu za okolje in prostor. Kot vemo je ta sektor izredno pomemben, saj izvaja postopke celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje ter koordinira organe v postopkih priprave državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov.

Omenjena se je 15. marca 2023 tudi udeležila skupne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru RS, kjer sta odbora obravnavala točko dnevnega reda »Ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem«. Takrat je bila edina predstavnica ministrstev, ki je realno povedala, da na odseku trase kanalizacijskega kanala C0 med Brodom in Črnučami ne bi smeli graditi brez pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja. Njena morebitna razrešitev me zato upravičeno skrbi.

Minister, sprašujem vas:

1. Ali drži informacija, da je bila razrešena vodja Sektorja za okoljske presoje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo?

2. Kaj je bil razlog za njeno razrešitev in kdaj je bila razrešena, če je bila?

3. Koliko časa je opravljala dela na mestu vodje Sektorja za okoljske presoje?

Uredništvo
Vir: Slovenska demokratske stranka