Foto: Pixabay

Vlada je na predlog posvetovalne skupine sprejela ukrepe za zaustavitev javnega življenja v Sloveniji. Ukrepi veljajo od 1. do 11. aprila 2021. V tem obdobju se načrt sproščanja ukrepov začasno ne uporablja.

Obvezno nošenje mask na odprtih javnih krajih

Ponovno je obvezna uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah.

Omejitev gibanja na regije

Gibanje je omejeno na statistično regijo. Dovoljeno je prehajanje med občinami znotraj regije, prehajanje med regijami pa je dovoljeno le za izjeme. Posameznik bo moral imeti pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja ene od izjem, in lastnoročno podpisano izjavo.

Na velikonočno nedeljo bo od 5. do 22. ure dovoljeno prehajanje med statističnimi regijami brez omejitev, če bodo osebe prehajale z namenom obiska na zasebnih površinah z največ šestimi osebami iz največ dveh gospodinjstev. V število šest oseb ne štejejo mlajši od 15 let. Omejitev gibanja v nočnem času velja med 22. in 5. uro.

Prepoved zbiranja ljudi

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. 

Pouk poteka na daljavo, otrokom zagotovljeno nujno varstvo

Vrtci, osnovne, srednje, glasbene šole ter fakultete so zaprti. Pouk poteka na daljavo. V osnovnih šolah se izvaja le pouk v oddelkih s prilagojenim in posebnim programom.

Za otroke v vrtcih in učence od 1. do 3. razreda je zagotovljeno nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena: 

 • v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi,
 • v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
 • v zavodih s področja socialne varnosti,
 • v Slovenski vojski, Policiji ter v poklicnih gasilskih enotah.

Odprte le določene trgovine in storitve

Vse nenujne dejavnosti prodaje blaga in storitev so zaprte. Dovoljena je le prodaja blaga in storitev za potrošnike za naslednje dejavnosti:

 • brez pogoja testa za zaposlene
 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve,
 • nekatere servisne delavnice: vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, in storitve, ki se opravljajo na prostem (zunanja ureditev, krovska, fasaderska dela),
 • osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

S pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja oblačil in obutve na tržnicah,
 • prodajalne s tehničnim blagom,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Javni prevoz deluje omejeno

Avtobusni in železniški javni potniški promet deluje po voznem redu, kot velja v času šolskih počitnic.

Prepovedani so prevozi potnikov po morju in celinskih vodah ter obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog.

Zaprti so galerije, muzeji, knjižnice in arhivi

Zaprti so verski objekti, javna bogoslužja niso dovoljena

Verski obredi se izvajajo brez prisotnosti ljudi. Dovoljena je le individualna duhovna oskrba.

Omejitve pri izvajanju športne vadbe

Dovoljena je športno gibalna dejavnost na prostem, v regiji prebivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.

Treninge lahko izvajajo samo:

 • vrhunski športniki (v olimpijskem, mednarodnem in svetovnem razredu),
 • športniki v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registrirani v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

V kolektivnih in individualnih športnih je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so: evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Zaostreni pogoji prehajanja državne meje

 • Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je v Slovenijo mogoče vstopati le na kontrolnih točkah.
 • Desetdnevne karantene, ki jo oseba prejme ob vstopu v Slovenijo, ni več mogoče predčasno prekiniti.
 • Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja.
 • Za osebe s prebivališčem v Sloveniji so prepovedana potovanja v države ali administrativne enote na rdečem seznamu, razen za prebolevnike in cepljene osebe ter posebne izjeme.

U. C.