Mestni svetnik Horvat župana opozarja na potrebno obnovo OŠ Ketteja in Murna

Da Osnovna šola Ketteja in Murna že nekaj let čaka na celovito energetsko obnovo, saj je nujno potrebno zamenjati dotrajana lesena okna, je v pisnem vprašanju župana Zorana Jankovića opozoril mestni svetnik Igor Horvat.

Šola je tudi brez fasadnega ovoja in kot taka izredno potraten energetski objekt. Poleg tega kazi podobo tega dela mesta z veliko zelenih površin.

Zato svetnika zanima:

– Kdaj je planirana celovita obnova te šole?
– Ali je izdelan investicijski načrt obnove?
– Kolikšna je izguba toplotne energije na kurilno sezono zaradi dotrajanega objekta?

R. N.